mariestadkulturturism.se       presenterar

VÄLKOMMEN till MARIESTAD och GÖTA KANAL!

advent

GUIDNING I MARIESTADS STADSKÄRNA, GAMLA STAN

Miljöer, människor och möten i Mariestads äldsta delar

Måndagar 17 juni – 26 aug. kl 18:00

Tisdagar 18 juni – 27 aug. kl 18:00

Samling Gamla Torget.

Pris: 50:–/person, kontant betalning.
Barn under 15 år gratis.

Kulturpromenaderna kan även gruppbokas vid andra tider.